لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
24 بهمن, 1396

بیا تا یک زمان امروز
خوش باشیم در خلوت
که در عالم نمی‌داند کسی احوال فردا را
سعدی

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:23 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:24 بهمن, 1396
خالد26 بهمن, 1396

برداشتی ازاد از متن و تصویر:
از روبرو می آیی ،هنوز با همان پرستیژ مخصوص به خودت قدم بر می داری ،نگاهت نافذ و لبت خندان .از کنارت رد میشوم و تمام خطوط چهره ات را در یک لحظه در ذهنم مرور میکنم …می ایستم و بر می گردم ،می بینم تو هم ایستاده ایی !چقدر دیر کردی چقدر دیر ایستادی !چقدر به این ایستادن ها سال ها پیش نیاز داشتم!
قدم های سستم را دوباره از سر می گیرم و من و دل راهی میشویم!اما تو هنوز ایستاده ایی !
[گل]