لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
22 بهمن, 1396

دریغ مکن…
منحنیِ زیبایِ لبخندت را
همان قوسِ زیبایی که
آفتاب را دلگرم میکند که هر صبح دوباره بتابد…

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:21 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:22 بهمن, 1396
مارال23 بهمن, 1396

[قلب][قلب][قلب]