لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
19 بهمن, 1396

زمان با شتاب می گذرد
و حال امروز ما با احوال دیروزمان چه پرتفاوت است
آن روزها می توانستیم
از هر اتفاقی یک شادی پر دوام بسازیم
این روزها اما سخت بدنبال اتفاقیم…

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:19 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:19 بهمن, 1396