لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
15 بهمن, 1396

قلبت را آرام کن..
یک وقتــهایے بنشـین و خلوت کن با تــمام سکوت هایتــ…
نگاه کن بہ اطرافتــ…
بہ خوشـبختــے هایتــ…
بہ کسانے کہ میدانے دوستــت دارند…
بہ وجود آدم هایے کہ برایت اهمیت دارند…
و بہ خـــ❤ـــدایے کہ تــنهایت نخواهد گذاشـتــ…
گاهے یک جاے دنج انتــخاب کن…
گاهے یک جاے شـلوغ…
آرامش را در هر دو پیدا کن…
هم درکنار شـلوغے آدم ها…
هم درکنار پنجره اے چوبے و تــنها…
دل مشـغولے ها را گاهے ساده تــر حس کن…
باران را بے چتــر بشـناس…
خوشـحالے را فریاد بزن…
و بدان کہ تــو" بهتــرینے…

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:15 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:15 بهمن, 1396
حافظ15 بهمن, 1396

متن بسیار زیبایی بود خیلی ممنون [لبخند][هدیه][گل][گل]