لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
مارال
15 بهمن, 1396

زندگی میگذرد
درحالی که ما دائما
منتظر فرا رسیدن لحظه مناسب
برای دست به کار شدن هستیم …

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:15 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:15 بهمن, 1396
مهسا17 بهمن, 1396

[لبخند][لبخند][لبخند][هدیه][هدیه]