لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
محمود
14 بهمن, 1396

اعتبارآدمها به حﻀورشان نیست
به دلهره ای است کہ در
نبودنشان ‌احساﺱ می‌شود
بعضی از نبودنها راهیچ بودنی پر نمیکند حواسماڹ باشد

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
3/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:14 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:14 بهمن, 1396