لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
12 بهمن, 1396

امروز کمی عمیق تر مهربان باش..
هیچ هزینه ای ندارد
دوست داشتنت را توی جیب هایت بگذار
توی خیابان های سرد وبی روح شهر قدم بزن
آدمهای غمگین را که دیدی
دوست داشتنت را به آنها تعارف کن…
به خدا می شود همه را دوست داشت..
می شود سفیرِ مهربانی و همبستگی میانِ مردم بود.
کافیست فقط یادت باشد؛
ما میان این کوچه ها و خانه ها و دلخوشی ها ، فقط رهگذریم،
مهم نیست راه چقدر کوتاه یا طولانی باشد،
آخرش یک روز همه مان تمام می شویم…!
این مهربانی ها و دوست داشتن های ماست که میان دهلیزهای دنیا می ماند!

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:12 بهمن, 1396
تاریخ انتشار:12 بهمن, 1396
هانی22 بهمن, 1396

چه عکس قشنگی [گل]