لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
مهدی
22 دى, 1396

عشق
سیبی ست که دوران تکامل دارد
اتفاقی ست که وقتش برسد،
می افتد…

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:21 دى, 1396
تاریخ انتشار:22 دى, 1396
ریحان22 دى, 1396

[لبخند][گل][گل][گل]

مهسا22 دى, 1396

دقیقا[لبخند]

صدرا23 دى, 1396

و هیچ وقت بابت عشق هایی که نثار دیگران کرده اید و بعدها به این نتیجه رسیده اید ذره ای برای عشق شما ارزش قائل نبوده اند ، افسوس نخورید .
شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید ،بخشیدید.
و چه چیزی زیباتر از عشق …
هر رنج دوست داشتن، صیقلی ست بر روح …
و با هر تمرین دوست داشتن ، روح تو زلال تر می شود[گل]