لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
21 دى, 1396

زندگی حکایت باران و گیاه
و روایت کاه و کهرباست …
پس باید که عاشقانه خواست
و مشتاقانه شتافت
تا صادقانه یافت …
چراکه خواستن توانستن است .

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:21 دى, 1396
تاریخ انتشار:21 دى, 1396
ریحان22 دى, 1396

[لبخند][قلب][موسیقی][گل][گل][گل][گل]

مهسا22 دى, 1396

[قلب][قلب]