لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
ریحان
21 دى, 1396

پیرمردی
که فقط ٨ تار مو روی سرش داشت،
به آرایشگاه رفت،
آرایشگر با عصبانیت پرسید:
"موهایتان را کوتاه کنم یا بشمارم؟
پیرمرد لبخند زد و گفت"رنگشان کن"
زندگی یعنی لذت بردن از هرآنچه داری …

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
3/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:21 دى, 1396
تاریخ انتشار:21 دى, 1396
فروز کاربر خاص21 دى, 1396

[دیرباور]

ریحان22 دى, 1396

[خنده‌دندانی]

عاطفه عاشخ لبخندیاااااااااااااااااااااااادیروز 01:57

ریحانکم چطوره[قلب]

عاطفه عاشخ لبخندیاااااااااااااااااااااااادیروز 02:08

دام برای شکلکات تنگیده[قلب]

عاطفه عاشخ لبخندیاااااااااااااااااااااااادیروز 02:08

دلم

خالد13 ساعت پیش

چه شوقی دارد جستجوی لذت های ساده ی زندگی [لبخند][گل]

ریحان11 ساعت پیش

خوبم عاطفه جووون… بگیر که اومد.. [خونسرد][تعجب][گیج][خنده]

ریحان11 ساعت پیش

خالد….. [هدیه][موسیقی][گل]