لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
محمود
21 دى, 1396

گمان می کنم هر آدمی
باید پشت پنجره ی اتاقش،
یک گلدان گل شمعدانی
داشته باشد،
که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،
یادش بیفتد که روزهای غم هم
به پایان می رسند!

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:20 دى, 1396
تاریخ انتشار:21 دى, 1396
ریحان21 دى, 1396

[گل][گل][گل]

مهسا22 دى, 1396

قشنگ بود[گل][گل]

محموددیروز 12:18

[گل][گل][گل][گل][گل]