لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
دختر بام ایران
20 دى, 1396

دست به دامن خدا که میشوم
چیزی آهسته درون من
به صدا میاید که … نترس!
از باختن تا ساختن دوباره
فاصله ای نیست…

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:20 دى, 1396
تاریخ انتشار:20 دى, 1396
فروز کاربر خاص20 دى, 1396

خدا همراه همیشگی ات باد

علی اصغر20 دى, 1396

[گل]

ریحان21 دى, 1396

[قلب][گل][گل]

دختر بام ایران22 دى, 1396

مرسی دوستدن[گل][قلب][قلب]

دختر بام ایران22 دى, 1396

مرسی دوستان[قلب][قلب][گل]

صدرا23 دى, 1396

هرگونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می کنید فقط توهمی بیش نیست .
شما مخلوق با شکوه و بی کم و کاست خالقی مهربان هستید .
شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید.[گل]