لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
مارال
19 دى, 1396

لبخند بزن
تاعادت کنی به خندیدن
دنیا انقدر هم که فکر
میکنی جدی نیست
به اندازه تمام
دلخوشیهایی که به
اطرافیانت میدهی
به خودت شادی هدیه کن
شادی ونشاط حق توست.

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:19 دى, 1396
تاریخ انتشار:19 دى, 1396
مهرناز19 دى, 1396

دارمت….عالی بود

مهرناز19 دى, 1396

[گل][هدیه]

فروز کاربر خاص20 دى, 1396

[لبخند][لبخند][گل][گل][گل] من گل دوووووست . مارال را هم

هلیا20 دى, 1396

[لبخند][خنده‌دندانی][خنده][چشمک]

علی اصغر20 دى, 1396

به خودت شادی هدیه کن[گل][لبخند]

ریحان21 دى, 1396

[لبخند][قلب][هدیه][گل][گل]