لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
19 دى, 1396

صبح است و صبا مشک فشان می‌گذرد
دریاب که از کوی فلان می‌گذرد
برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد
بوئی بستان که کاروان می‌گذرد

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:19 دى, 1396
تاریخ انتشار:19 دى, 1396
فروز کاربر خاص20 دى, 1396

چشم

ریحان21 دى, 1396

[لبخند][گل][گل][گل]