لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
18 دى, 1396

همواره این قانون جهان هستی را بدان :
هر هدفی
که تو باور کنی
جستجو کنی
و به آن عشق بورزی
آن هدف هم تو را جستجو می کند و به سویت می آید…
در نهایت شما به هم می رسید .

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:18 دى, 1396
تاریخ انتشار:18 دى, 1396
صدرا20 دى, 1396

گر در طلب گوهر کانی کانی
ور زنده ببوی وصل جانی جانی
القصه حدیث مطلق از من بشنو
هر چیز که در جستن آنی آنی [چراغ]
[گل][گل]عالیجناب آقای مولوی[گل][گل]

ریحان21 دى, 1396

[لبخند][قلب][چراغ][گل][گل][گل]