لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
هلیا
18 دى, 1396

گاهی بین سمفونیِ
شلوغ و پر سروصدای زندگی‌ات
قَد دو سه میزان سکوت کن!
از هرچه آدم روی این زمینِ گردِ خاکی‌ست فاصله بگیر
و خودت را بغل کن!
آدم هارا،ناامیدی هارا،فکرها را
برای چند ساعت بگذار پشت سرت!
فیلم مورد علاقه ات را برای دوهزار و یک‌امین بار(!) پِلِی کن
با لباس راحتی‌ات روی مبل لم بده،
زل بزن به صفحه‌ی تلویزیون
دستت را دور لیوان
مخصوصِ قهوه‌ات حلقه کن
و کِیفِ گرمای‌ قشنگش را ببر!
زندگی یک وقتهایی همینطوری می چسبد ،
همینطوری بی‌خیال
همینطوری ساکت …

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:18 دى, 1396
تاریخ انتشار:18 دى, 1396
فاطمه18 دى, 1396

خیلی عالی بود [گل][گل][گل][گل][گل]

خالد18 دى, 1396

و امروز روز خوبی ست …[لبخند][گل][موسیقی]

ریحان19 دى, 1396

[لبخند][فنجان][گل]

هلیا20 دى, 1396

فاطمه[گل]خالد[گل]ریحان[گل]

ریحان20 دى, 1396

جانم… [قلب]