لبخند زندگی
در حال بارگذاری...
صدرا
18 دى, 1396

باهاش چه نسبتی داری؟
+میخنده ذوق میکنم ♥️
‎‏‎‏‎‏

ادامه مطلب

بررسی کنندگان سطح کیفی:
2/3
0/3
جزئیات بیشتر:
تاریخ ارسال:18 دى, 1396
تاریخ انتشار:18 دى, 1396
خالد18 دى, 1396

وگل خندید …[لبخند][گل][موسیقی]

مهرناز19 دى, 1396

ای جان

صدرا20 دى, 1396

[گل][لبخند]

فروز کاربر خاص20 دى, 1396

[لبخند][لبخند]

صدرا20 دى, 1396

[لبخند][لبخند][لبخند]

صدرا20 دى, 1396

چقد زندگی بدون شکلک ها سخت بود…بووووخدا[گل]

فروز کاربر خاص20 دى, 1396

واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااا

فروز کاربر خاص20 دى, 1396

میدونید چند نفر کمر به قتل من بستن بخاطر همین شکلکهاواستیکرا

فروز کاربر خاص20 دى, 1396

ولی من هم معتقدم زندگی بدون استیکر ارزش نداره

ریحان21 دى, 1396

[لبخند]

صدرا21 دى, 1396

منم معتقدم گاهی خشونت لازم است [خنده‌دندانی][خونسرد]
[فنجان]

فروز کاربر خاص21 دى, 1396

[گیج]

صدرا21 دى, 1396

من تسلیمم کلانتر!!…پشت اون ستاره حلبی قلبی از طلا داری….[گل][لبخند]

فروز کاربر خاص21 دى, 1396

[خنده][خنده][خنده][چشمک]

مهرناز23 دى, 1396

[لبخند]

صدرا23 دى, 1396

[بی‌گناه][خونسرد][دیرباور][خنده][خنده‌دندانی][شیطون][چشمک][لبخند][تعجب][خرابکاری][گیج][بی‌تفاوت][چراغ][ساعت][هدیه][چراغ][موسیقی][گل] …خوبه حالا؟

صدرا23 دى, 1396

[خنده][خنده‌دندانی][گل]